Misyonumuz
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, topluma faydalı bireyler yetiştiren,

gelişen dünya koşullarına uyum sağlayabilen, evrensel değerleri benimsemiş, bilgi ve becerilerini ülkemiz yararına kullanan,
yaşamın her alanında gelişen teknolojilere ayak uyduran, üretken ve bilimsel yeterliliğe sahip ailesine ve
toplumu faydalı
bireyler yetiştirmek.